دسترسی سریع

آخرین اخبار
رئیس همایش
دکتر مسعود اعتمادیان

دبیر علمی همایش
دکتر پژمان شادپور

دبیر اجرایی
فاطمه سمنانی

تاریخ برگزاری
12 اسفند ماه 1393

محل برگزاری
بیمارستان شهید هاشمی نژاد - سالن آمفی تئاتر
پوستر همایش
برگزار کننده
  • مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
حامیان
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی - فدراسیون بین المللی بیمارستانی (IHF)

دریافت کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران
اعتباربخشي چیست؟

نظام ارزيابي، اندازه گيري اعتبار و انطباق بيمارستان ها با استانداردهاي تعيين درجه و اعتبار، با شاخص هايي انجام مي گيرد كه طي سال هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه، به طور روزافزون در مسير تكامل قرار گرفته است. ادامه مطلب...


درباره IHF

فدراسیون بین المللی بیمارستانی (IHF) جانشین انجمن بین المللی بیمارستانی (IHA) می باشد. انجمن بین المللی بیمارستانی (IHA) به دنبال اولین کنگره بین المللی بیمارستانی که در سال 1929 در آتلانتیک سیتی آمریکا برگزار گردید تشکیل شد. فعالیت این انجمن در خلال جنگ جهانی دوم متوقف گردید ولی در سال 1947 با عنوان جدید (فدراسیون بین المللی بیمارستانی) توسط برخی از اعضا، پیشن تحت ریاست آقای کتر رنه سند از بلژیک مجددا شروع به کار نمود. ادامه مطلب...

تالیفات مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در حوزه اعتبار بخشی